ඊ.ඕ.

EO

කෙටි විස්තරය:

නිෂ්පාදන හැඳින්වීම: එතිලීන් ඔක්සයිඩ් විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලියේ පරාමිතීන් කිහිපයක් හෝ සියල්ල නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම දර්ශක තීරුව පැකේජය හෝ බහාලුම තුළ තබා ඇත. ISO 11140-1 ට අනුකූලව රසායනික දර්ශකයේ 4 වන පන්තිය වර්ණය රෝස සිට දුඹුරු දක්වා හැරෙන අතර ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිය. ක්ෂණික, නිවැරදි හා පහසුය. පිරිවිතර : කේත විස්තර ප්‍රමාණ ඒකකය / කොටුව 9035012 EO දර්ශකය 20mm x 100mm 200PCS


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

නිෂ්පාදන හැඳින්වීම:

එතිලීන් ඔක්සයිඩ් විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලියේ පරාමිතීන් කිහිපයක් හෝ සියල්ල නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම දර්ශක තීරුව පැකේජය හෝ බහාලුම තුළ තබා ඇත.

ISO 11140-1 අනුව රසායනික දර්ශකයේ 4 පන්ති

වර්ණය රෝස සිට දුඹුරු දක්වා හැරෙන අතර ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිය.

ක්ෂණික, නිවැරදි හා පහසුය.

පිරිවිතර

කේතය විස්තර ප්‍රමාණය ඒකකය / කොටුව
9035012 EO දර්ශකය 20mm x 100mm 200 පීසීඑස්

  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන