වාෂ්ප

වාෂ්ප

කෙටි විස්තරය:

නිෂ්පාදන හැඳින්වීම: වාෂ්ප වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියාවලියේ සමහරක් හෝ සියලුම පරාමිතීන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම දර්ශක තීරුව ඇසුරුමේ හෝ බහාලුම් තුළ තබා ඇත.ISO 11140-1 අනුව රසායනික දර්ශකයේ 4 වන පංතිවල වර්ණය නිල් සිට අළු දක්වා හැරෙන අතර ක්රියාවලිය පැහැදිලිය.ක්ෂණික, නිවැරදි සහ පහසු.පිරිවිතර: කේත විස්තර ප්‍රමාණය ඒකකය/කොටුව 9035013 ස්ටීම් දර්ශකය 20mm x 100mm 200PCS


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

නිෂ්පාදන හැඳින්වීම:

වාෂ්ප වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියාවලියේ සමහරක් හෝ සියලුම පරාමිතීන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම දර්ශක තීරුව ඇසුරුමේ හෝ බහාලුම් තුළ තබා ඇත.

ISO 11140-1 අනුව රසායනික දර්ශකයේ පන්ති 4

වර්ණය නිල් සිට අළු දක්වා හැරෙන අතර, ක්රියාවලිය පැහැදිලිය.

ක්ෂණික, නිවැරදි සහ පහසු.

පිරිවිතර:

කේතය විස්තර ප්රමාණය ඒකකය / පෙට්ටිය
9035013 STEAM දර්ශකය 20mm x 100mm 200PCS

  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

    EO

    EO