ටයිවෙක් වන්ධ්‍යාකරණ රීල්ස් සහ බෑග්

Tyvek Sterilization Reels and Pouches

කෙටි විස්තරය:

නිෂ්පාදන විස්තර: MPACK ටයිවෙක් වන්ධ්‍යාකරණ රීල්ස් සහ බෑග් ISO11140-1, ISO11607 සහ EN868-5 ට අනුකූල වන අතර ඒවා අපගේ ISO13485 තත්ත්ව සහතික ප්‍රමිතිය යටතේ නිෂ්පාදනය කෙරේ. MPACK ටයිවෙක් වන්ධ්‍යාකරණ රීල්ස් සහ බෑච් සෑදී ඇත්තේ විනිවිද පෙනෙන පීල් කළ හැකි පීඊටී / පීඊ පටලයකින් වන අතර එය ඩුපොන්ට් හි ටයිවෙක් සමඟ ඒකාබද්ධ වී විෂ රහිත ක්‍රියාවලි දර්ශකය ISO11140-1 සහතික කර ඇත. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් VH2O2, එතිලීන් ඔක්සයිඩ් ඊඕ විෂබීජහරණය සහ විකිරණ විෂබීජහරණය IRRAD සමඟ ප්ලාස්මා විෂබීජහරණය සඳහා එය සුදුසු වේ ...


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

නිෂ්පාදන විස්තර:

MPACK ටයිවෙක් වන්ධ්‍යාකරණ රීල්ස් සහ බෑග් ISO11140-1, ISO11607 සහ EN868-5 වලට අනුකූල වන අතර ඒවා අපගේ ISO13485 තත්ත්ව සහතික ප්‍රමිතිය යටතේ නිෂ්පාදනය කෙරේ.

MPACK ටයිවෙක් වන්ධ්‍යාකරණ රීල්ස් සහ බෑච් සෑදී ඇත්තේ විනිවිද පෙනෙන පීල් කළ හැකි පීඊටී / පීඊ පටලයකින් වන අතර එය ඩුපොන්ට් හි ටයිවෙක් සමඟ ඒකාබද්ධ වී විෂ රහිත ක්‍රියාවලි දර්ශකය ISO11140-1 විසින් සහතික කර ඇත. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් VH2O2, එතිලීන් ඔක්සයිඩ් ඊඕ විෂබීජහරණය සහ විකිරණ විෂබීජහරණය IRRAD සමඟ ප්ලාස්මා විෂබීජහරණය සඳහා එය සුදුසු ය.

විශිෂ්ට ක්ෂුද්‍රජීවී බාධක ගුණාංග සහිතව, හුස්ම ගැනීමේ හැකියාව, නම්‍යශීලී බව, සිදුරු ප්‍රතිරෝධය සහ මුද්‍රා තැබීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය එකට.

පිරිසිදු හා තන්තු රහිත විවරය.

CE, FDA විසින් සහතික කරන ලදි.

ටයිවෙක් යනු ඩුපොන්ට් සමාගමේ ලියාපදිංචි වෙළඳ ලකුණකි

පිරිවිතර

011

 

කේතය විස්තර ප්‍රමාණය ඒකකය / කොටුව
1601 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 75mm x 70m 5 රෝල්ස්
1602 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 100mm x 70m 4 රෝල්ස්
1603 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 150mm x 70m 2 රෝල්ස්
1604 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 200mm x 70m 2 රෝල්ස්
1606 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 250mm x 70m 2 රෝල්ස්
1607 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 300mm x 70m 1 රෝල්ස්
1608 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 350mm x 70m 1 රෝල්ස්
1609 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 400mm x 70m 1 රෝල්ස්
1610 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් රීල්ස්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 500mm x 70m 1 රෝල්ස්

022

කේතය විස්තර ප්‍රමාණය ඒකකය / කොටුව
1501 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 75x200mm 200 පීසීඑස්
1502 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 100x270mm 200 පීසීඑස්
1503 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 150x300 මි.මී. 200 පීසීඑස්
1504 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 160x450mm 200 පීසීඑස්
1505 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 250x500 මි.මී. 200 පීසීඑස්
1506 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 320x550mm 200 පීසීඑස්
1507 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 200x400mm 200 පීසීඑස්
1508 ප්ලාස්මා ස්ටර්ලිලේෂන් බෑග්, පැතලි, තාප මුද්‍රාව 350x750mm 200 පීසීඑස්

  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන